פיטורי עובדת בהריון

הערות 0 על ידי ב דיני עבודה
23 בספטמבר 2012

נשים המועסקות במשק, זכאיות לתנאים מיוחדים המעוגנים בחוק. דיני עבודה, מפרטים את זכויותיהן של נשים וגברים כאחד, תוך שימת דגש על זכויות העובד. העסקת כח אדם המורכב מנשים, דורש התייחסות מיוחדת בעיני החוק, במיוחד בהתייחס לתקופת ההיריון והמשך העסקה לאחריה. אם כל זאת שהחוק מטרתו להגן על נשים הנכנסות להיריון במהלך תקופת העסקתן, ישנם מקרים רבים בו נעשים עוולות כלפי נשים בהריון במקומות העבודה שלהן.

התייחסות דיני עבודה להעסקת נשים בהיריון

קיים איסור חד משמעי לפטר עובדת בהיריון, בין אם הסיבה לפיטוריה נובעת ישירות או באופן עקיף לעובדת היותה בהיריון. עם זאת, יצוין כי החוק אינו מאפשר לעובדת שנמצאת בהיריון להתנהל ברשלנות או לעשות כרצונה מתוך ידיעה שלא ניתן לפטרה, וניתן לראות זאת בסייגים לחוק, המורים כי קיימת אפשרות לפטר את העובדת, וזאת בתנאי שהסיבה לפיטורין הינה תפקוד לקוי או כל סיבה אחרת הקשורה ישירות לביצועיה במקום עבודתה. החוק מבהיר כי אין לפטר עובדת בהיריון, במהלך ההיריון, חופשת הלידה ובשישים הימים הבאים לאחר סיומה של חופשת הלידה, בהנחה שהועסקה אצל המעסיק לא פחות מחצי שנה טרם ההיריון

יישום חוק הפיטורין בפועל

יתרון ברור שמציג חוק הפיטורין, הינו בהירותו בנושא פיטורין עובדת הרה, שאינה ניתנת לפרשנות. במידה ובחר המעסיק לפטר את העובדת בנסיבות הקשורות להריונה, הוא יידרש לשלם פיצויים בגין כל חודש מחודשי ההיריון וכן חופשת הלידה. יתרה על כן, יחויב המעסיק לשלם לעובדת שהרתה, בעבור שישים הימים הבאים לאחר סיום חופשת הלידה, בנוסף לשלושים ימים נוספים שמהווים את תקופת ההודעה המוקדמת, אותה הוא מחויב לתת לעובדת. דיני עבודה, מונעים למעשה, מהמעסיק לנצל לרעה כח אדם נשי המועסק תחתיו, ולהגן על נשים בהיריון מפגיעה בתנאי העסקתן במהלך ההיריון ולאחריו.

סייגים לחוק

החוק מאפשר לפטר אישה בהיריון בנסיבות חריגות בלבד, ומכאן, במידה והמעסיק מבקש לפטרה בכל מקרה, עקב תפקוד מקצועי לקוי, קיימת אפשרות לפנות למשרד התעשייה והמסחר ולמלא טופס מיוחד, כאשר עותק ממנו נמסר לעובדת ההרה. בשלב בשני, יגיעו שני הצדדים לדיון בו יציגו את גרסותיהם, ואחרי השלמת הבירור, יחליט הממונה על עבודת נשים האם לאשר את הפיטורין או לשלול אותם.

תשאיר הודעה

כתובת הדוא ל שלך לא יפורסם. שדות חובה מסומנים *