ממונה בטיחות בעבודה

הערות 0 על ידי ב שירותים לעסקים
12 בינואר 2021
ממונה בטיחות בעבודה

ממונה בטיחות בעבודה מוגדר על פי החוק כיועץ להנהלה בעבודה בנושאים של הבטיחות והבריאות במפעל, במקום העבודה ועוד, המעסיקים לפחות חמישים עובדים. המחוקק הטיל את האחראיות לשמירה על הבטיחות במקום העבודה. האחראי במקום העבודה, כלומר מי שעומד במקום העבודה הוא זה שחייב לדאוג לבטיחות של העובדים שלו. בכדי לדאוג לבטיחות של העובדים בצורה הטובה ביותר, יש למנות ממונה בטיחות מקצועי ומנוסה מכוח תקנות ארגון הפיקוח על העבודה התשנ"ו 1996.

מהם תפקידיו של ממונה בטיחות בעבודה?

החוק מפרט את התפקידים של ממונה בטיחות בעבודה: על ממונה הבטיחות לבנות תוכנית שנתית לניהול הבטיחות במקום העבודה ולדאוג ליישום שלה. על ממונה הבטיחות לוודא כי תנאי הבטיחות הן בתהליכי העבודה, הן במתקנים בעבודה, עונים על התנאים הנדרשים בחוק. ממונה הבטיחות נדרש לבצע סקר סיכונים מעמיק במקום העבודה ובהתאם אליו לגזור נהלי בטיחות במקום העבודה, עליו לבנות תוכנית שנתית לניהול הבטיחות במקום העבודה. על ממונה הבטיחות לוודא כי ההנהלה במקום העבודה דואגת עד כמה שניתן להפחתת סיכונים במקום העבודה. כמו כן, עליו להעניק הדרכות לעובדים אודות עבודה בטוחה במסגרת העבודה שלהם ולבצע מעקב, פיקוח וביקורת על התקינות של ציוד המגן האישי לעובדים. ממונה בטיחות בעבודה אמור לברר את הנסיבות של תאונות עבודה, מחלות שקשורות למקום העבודה וכן, בכל מקום עבודה שבו חשופים העובדים לסכנות בריאותיות יש לוודא כי העובדים עוברים בדיקות בריאות תקופתיות.

חשוב מאוד לבחור ממונה בטיחות בצורה הטובה ביותר (מומלץ מטעם חברת Prosafe Safetyבהתאם לחוק וכן, חשוב מאוד לאפשר לממונה הבטיחות לבצע את העבודה שלו בצורה הטובה, מבלי להסב הפרעה כלשהי לעבודתו וכן, להיענות לכל הדרישות שלו ולפעול בהתאם לתוכניות שלו בתחום הבטיחות במקום העבודה שלו.

תשאיר הודעה

כתובת הדוא ל שלך לא יפורסם. שדות חובה מסומנים *